اخذ نمایندگی شرکت smartptt

در پی مذاکرات انجام شده با شرکت smartptt که تولید کننده sulotion های موتورولا برای بیسیم های دیجیتال میباشد این شرکت به عنوان  شریک تجاری شرکت smartptt در خاورمیانه انتخاب و مشغول به فعالیت گردید
http://smartptt.com/dealers/